Hjälp att välja rätt stickmaskin

Lite info hur du väljer stickmaskin

Våra stickmaskiner kan delas in i 3 grupper: Enkla hobbystickare - Hålkortsmaskiner - Elektroniska maskiner.
De kan även delas in i ungefär hur grova garner de klarar att sticka: standardstickare (4,5 mm) - mellanstickare (6,5 mm) - grovstickare (9 mm)

Enkla hobbystickaren LK-150 är en mellanstickare i plast. LK-150 stickar alltså normala handstickningsgarner. Och du lägger helt fritt själv in de mönstermaskor du vill sticka.

Hålkortsmaskiner har vi 2 modeller:
SK-280 är vår standard maskin
SK-155 är vår maskin för grova garner

Elektronikmaskin som arbetar med dataprogrammet DesignaKnit i en vanlig PC har vi
SK-840 som är en standardstickare 

Delar vi in stickmaskinerna i efter hur grova garner de klarar blir det:
SK-280 och SK-840. Standard grova garner. Motsvarar stickor ca 2 - 3,5
LK-150. Mellan grova garner. Motsvarar stickor ca 3 - 5
SK-155. Grova garner. Motsvarar stickor 4 - 6
Dubbelbädd (resårtillsats) har vi till SK-280, SK-840 

Vad du bör tänka på när du skall köpa stickmaskin:
Vilken grovlek av plagg vill jag helst sticka. (Vanliga Norsktröjor stickas t.ex. med standardmaskinerna.)

Hur viktigt är mönsterstickning: Räcker det med randigt eller enklare mönster som du gör genom att peta fram nålar för hand skall du välja hobbymaskinen LK-150.

Vill du sticka mönster men det räcker med mönsterraporter som är max 24 maskor och som sedan repeterar sig, t.ex. Norskmönster. Då skall du välja en hålkortsmaskin.

Vill du kunna sticka stora (och små) mönster utan några begränsningar skall du välja en elektronikmaskin. En fördel med elektronikmaskinen och dataprogrammet DesignaKnit är att du även har stickledarfunktionen som hjälper dig att enkelt forma plagget och få exakt rätt storlek.

Vad som kanske ska tilläggas är att det i dag tyvärr bara finns en stor tillverkare i världen av stickmaskiner, Silver Reed, har i Europa tidigare även hetat Empisal och Knitmaster.
Om du väljer att köpa en begagnad stickmaskin av något annat fabrikat måste du vara medveten om att det kan vara svårt att få tag i tillbehör och reservdelar.